dla dostawców

finansowanie należności


Problem z nieterminową spłatą zobowiązań przez placówki ochrony zdrowia jest niestety powszechny i dotyka wielu przedsiębiorców działających w sektorze ochrony zdrowia. Krajowy Fundusz Szpitalny oferuje usługę polegającą na dostarczeniu finansowania dostawcom leków i sprzętu medycznego pod zrealizowaną sprzedaż do szpitali.
Producent/dostawca otrzymuje środki natychmiast po sfinalizowaniu umowy. Finansowanie zapewnia możliwość kontynuacji i rozwój sprzedaży bez ryzyka kumulowania niezapłaconych przez szpital faktur.

Produkty dla dostawców:

  • finansowanie przyszłych transakcji handlowych,
  • finansowanie obrotowe pod zastaw należności,
  • faktoring należności szpitalnych (w przypadku uzyskania zgody przez organ tworzący szpital).

Korzyści:

  • szybka płatność,
  • bezpieczeństwo finansowe realizowanych kontraktów i poprawa płynności finansowej,
  • utrzymanie dobrych relacji handlowych ze szpitalem,
  • możliwość planowania i zarządzania przepływami finansowymi,
  • możliwość rozwoju sprzedaży, dzięki przeniesieniu ryzyka płatności na podmiot trzeci.